EDI

EDI i samarbejde med Pranke

EDI eller elektronisk dataudveksling med leverandører kan vise sig at have afgørende betydning for en forretnings afkast – ikke mindst i detailhandelen.

I DdD tilbyder vi også vores kunder muligheden for EDI. Vi samarbejder i dag med Pranke, der har mere end 20 års erfaring inden for elektronisk dataudveksling i tekstilbranchen.

I samarbejde med Pranke sørger vi for, at EDI bliver oprettet og implementeret i DdD løsningen. En service, der inkluderer alt fra hosting af eBiss konverter software til håndtering af de daglige EDI overførsler.

Typiske moduler inkluderer:

- eBiss server og service tjek – automatiseret eller manuelt
- EDI hotline (DdD support)
- Besked- og fejlmeldinger – normalt på daglig basis inkl. dokumentation
- EDI partner setup og styring af lokationer
- EDI besked tracking og overvågning
- Kontinuerlig process optimering på baggrund af dokumentation fra de ovenstående moduler
- EDI besked overførsler uanset hvilket system partnerne bruger (Mail, AS2, X400 FTP mv.)

Typiske datadokumenttyper, der overføres via EDI til modedetailbranchens samhandelspartnere/leverandører, er ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer, vare- og priskataloger og kan, hvis man som butik ønsker det, også være data omkring lager og salg.

Såfremt leverandøren understøtter EDI, kan varer ved levering lægges direkte i lagersystemet og prisfastsættelse samt prismærkning kan allerede være foretaget hos leverandøren, så varerne kan lægges direkte på hylden i butikken.

Fordele ved EDI

At bruge EDI giver en række fordele for den forretningsdrivende i form af ressourceforbrug og at minimere risikoen for fejl.

Data skal ikke indtastes manuelt og skal ikke genindtastes hos hverken leverandør eller i butik, dermed sparer man både tid og mindsker risikoen for fejlindtastninger.

Der vil være mindre arbejde med arkivering, kopiering, postmodtagelse og forsendelse og medarbejdere kan derfor bruge tiden på fx salg og optimering af forretningen frem for administrativt arbejde.

Ved brug af EDI, vil du ydermere få en strammere styring af lager, produktion og indkøb og på standardvarer kan du vælge at modtage automatisk ordrebekræftelse i passende tidsrum eller såfremt leverandøren har adgang til lager- og salgsdata, kan der fremsendes automatisk ordrebekræftelse på udvalgte varer, når lager reduceres til en nærmere angivet mængde.

Sidst men ikke mindst vil EDI bidrage til bedre information og hurtigere rapportering til alle involverede medarbejdere og afdelinger på alle niveauer i virksomheden – og naturligvis til EDI-partnerne.

På længere sigt, kan udveksling af EDI skabe et partnerskab mellem butik og leverandør. Leverandøren sørger for, at vareflowet er konstant og i passende mængde – mens de data, som leverandøren modtager fra butikken giver værdifuld information til produktionsmængde.

Udvekslingen af data via EDI kan altså være med til at reducere omkostninger til administration, give en højere lageromsætningshastighed, et salgsoptimeret sortiment, reducere varelager og alligevel undgå udsolgte standardvarer/-størrelser, frigive personaleressourcer til servicering af kunder og dermed skabe en mere tilfreds kundegruppe, give større konkurrencefordele og i sidste ende give butikken et større afkast.

Cash flow, likviditet og bruttoavance forbedres.

Vil du vide mere om mulighederne for implementering af EDI i DdD´s løsning, så kontakt os endelig på tlf. 70 22 30 10 eller skriv til os her.