DdD Admin – opsæt og vedligehold DdD POS

DdD admin

Til vedligeholdelse af DdD POS, har vi udviklet DdD Admin, hvor du har mulighed for centralt at vedligeholde et eller flere DdD kasseapparater. DdD Admin er som vores andre programmer Cloud-baseret og du har derfor adgang til programmet uanset tid og sted.

Med DdD Admin har du mulighed for:

- Opsætning af bon – bestem hvilken top- og bundtekst, der skal være på bonen samt hvilke vareinformationer, der skal vises.
- Opsætte diverse tekster – Du kan definere tekster på gavekort, tilgodebeviser og bytteboner.
- Vedligeholde ekspedienter – Du kan vedligeholde ekspedientnavne, deres rettigheder og hvilket sprog, de ønsker på kassen.
- Vedligeholde knapper – Her kan du vælge farver på knapper, så fx knappen til returvarer er rød. Det gør, at den er nem at se i forhold til de øvrige knapper – og kan hjælpe til, at ekspeditionerne bliver hurtigere gennemført.
- Vedligeholdelse af diverse funktioner – fx valuta, internetgenveje og søgeparametre.
- Håndtering af vareflytning – oprettelse af de butikker, der kan vareflyttes til/fra.
- Upload af billeder til kassen.

Har du flere kasser, kan du med fordel oprette én kasse og herefter bruge den som skabelon. Funktionerne på skabelonkassen kan derefter kopieres ud på alle øvrige kasser.

Ved at håndtere alle kasser fra centralt hold, minimerer du risikoen for fejl. Du er sikker på, at der er ensartethed på fx bontekster og at ekspedienternes rettigheder er oprettet korrekt. Og sidst men ikke mindst, mindsker du også brugen af ressourcer, da der ikke skal flere ind over de samme ting på alle aktive kasseapparater.

Hovedmenu i DdD Admin

Når du logger på DdD Admin, skal du vælge, hvilken kasse, du vil ind på og det er også her, du vælger, om kassen skal fungere som skabelon for de øvrige kasser.

Når kassen er valgt og du klikker videre, kommer du ind i kassens hovedmenu og vil på første billede få en grafisk oversigt over:

- Maskinens temperatur – her kan du følge med i, om kassens temperatur er for høj. Det kan skyldes, at der ligger et stykke tøj for tæt op ad blæseren, så maskinen ikke kan komme af med varmen. Hvis ikke det er tilfældet og maskinens temperatur ikke falder, når tøjet er fjernet, bør man tage fat i DdD´s teknikafdeling.
- Harddiskens udnyttelse – se, hvor meget plads, du har tilbage på harddisken. Du vil aldrig få problemer med, at harddisken bliver fyldt, med mindre du vælger at lagre lokale programmer eller filer. Vi fraråder dette, da download af programmer og filer kan have indflydelse på maskinens performance.
- Er der aktiv antivirus software installeret på maskinen – her lyser en knap rød, såfremt Antivirus ikke findes eller ikke fungerer fx pga. manglende opdatering
- Hvor længe maskinen har været tændt.

Med DdD Admin kan du centralt vedligeholde kasseapparaternes funktioner samt få et overblik over maskinens status.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om DdD Admin?

Så kontakt os for en demo. Du er også velkommen til at gennemgå vores E-learning modul om DdD Admin og få et overblik over funktionerne.